Про затвердження «Програми реалізації заходів щодо виконання Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в селі Микуличі на 2020 рік»

Микулицька сільська рада
Бородянського району Київської області
РІШЕННЯ
Тридцять третьої сесії сьомого скликання

16 грудня 2019 року № 33 -VІІ

Про затвердження «Програми реалізації заходів щодо виконання Законів України «Про військовий обов'язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в селі Микуличі на 2020 рік»

На виконання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону України», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указів Президента України від 17 березня 2014 року №303/2014, від 06 травня 2014 року №454/2014, від 21 липня 2014 року №607/2014 та від 14.01.2015 року №15/2015 «Про часткову мобілізацію», від 01 травня 2014 року №447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави», Положення про військово-транспортний обов'язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1921, Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року №352, Положення про військові комісаріати затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року №389, з метою визначення та достатнього забезпечення на території села заходів військово-патріотичного виховання молоді, виконання на більш якісному і ефективному рівні приписки громадян до призовної дільниці, забезпечення призову та роботи призовної дільниці, комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань призовними та мобілізаційними ресурсами, технікою, прийняття громадян на військову службу за контрактом, вирішення питань військового обліку людських та транспортних ресурсів, забезпечення мобілізаційної підготовки проведення часткової мобілізації, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування бюджету ,фінансів і цін, соціально-економічного розвитку, підприємства, торгівлі ,регіонального розвитку інвестицій та земельних відносин,лісового та водного господарства сесія Микулицької
сільської ради В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити «Програму реалізації заходів щодо виконання Законів України «Про військовий обов'язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в с.Микуличі на 2020 рік» (Додаток 1).

2. Дане рішення набуває чинності з дати офіційного оприлюднення.

3. Щоквартально заслуховувати звіт керівника Бородянського районного військового комісаріату про хід виконання Програми.

Сільський голова                                                                                               П.П.Перевозник

Микуличі
№ - 33 -УІІ
16.12.2019р.

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням тридцять третьої сесії сьомого скликання
Микулицької сільської ради
від 16.12.2019р. №_33_-VII

ПРОГРАМА
реалізації заходів щодо виконання
Законів України «Про військовий обов'язок
і військову службу»,
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
в с.Микуличі на 2020 рік


1. Вступна частина

Конституція України встановлює, що оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, Збройних Сил України, справою всього народу.
Оборона України — це система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
Метою оборони України є створення всіх необхідних умов для запобігання воєнному нападу та для збройної відсічі можливої агресії проти України у будь-який час і за будь-яких обставин. Вона базується на готовності Збройних Сил України, економіки, населення, території до оборони і будується, у відповідності до законодавства та воєнної доктрини держави.
Запобігання збройній агресії, зменшення збитків, непоправних втрат у разі її виникнення та ефективна ліквідація наслідків агресії, відповідно до вимог законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову службу», Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України є одним з пріоритетів у діяльності органів місцевого самоврядування, органів військового управління. Своєчасне попередження, вжиття упереджувальних заходів з цих питань, здійснюється органами державного управління усіх ланок, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
Закон України «Про оборону України» встановлює засади оборони нашої держави, а також повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.
Правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни визначено Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу».
Статтею 7 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлено порядок фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізації зокрема:
із державного бюджету, відповідно до закону, фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, які мають загальнодержавне значення;
з місцевих бюджетів фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення;
за рахунок коштів підприємств, установ і організацій фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, що здійснюються за ініціативою самих підприємств, установ і організацій згідно з мобілізаційними планами;
до фінансування мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Повноваження місцевих органів виконавчої влади закріплені ст.17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Виконання військового обов'язку громадянами України у відповідності до ч.7 ст.1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»,забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні військові комісаріати.
У відповідності до ч.3 ст.1 цього закону поняття «військового обов'язку» в себе включає:
- підготовку громадян до військової служби;
- приписку до призовних дільниць;
- прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на строкову військову службу;
- проходження військової служби;
- виконання військового обов'язку в запасі;
- проходження служби у військовому резерві;
- дотримання правил військового обліку.
Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань здійснюється в порядку встановленому ст.4 зазначеного закону.
Викладання предмету «Захист Вітчизни» у загальноосвітніх школах селища невиправдано скорочено за рахунок інших предметів, потребують оновлення наглядна агітація, навчально-методичні, наочно-тематичні посібники, роздаткові матеріали класів допризовної підготовки, відсутня навчальна зброя.
У зв'язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки, втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації будівель органів державної влади, аеропортів, суходільних та морських транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України на Кримському півострові та східних областях України, недостатнього фінансування військовослужбовців, вбачається потреба у здійсненні додаткового фінансування з селищного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством заходів, пов'язаних з організацією та забезпеченням військово-облікової роботи, призову громадян на військову службу, мобілізаційної підготовки, проведенні мобілізації людських та транспортних ресурсів, соціального захисту військовослужбовців, їх сімей у зв'язку з проведенням цих заходів на 2017 рік.

2. Мета Програми


Забезпечення військово-облікової роботи, призову громадян на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації людських та транспортних ресурсів, соціального захисту військовослужбовців, їх сімей у зв'язку з проведенням цих заходів в с.Микуличі на 2019 рік
- статті 17 Конституції України;
- законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону України», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» №1126-VII від 17.03.2014 року, «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» №1240-VIIвід 06.05.2014 року та ін.
- Указів Президента України від 17 березня 2014 року №303/2014, від 06 травня 2014 року №454/2014, від 21липня 2014 року №607/2014 та від 14 січня 2015 року №15/2015«Про часткову мобілізацію», від 01 травня 2014 року №447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави», «Про Збройні Сили України», «Про міліцію», «Про Національну гвардію України», Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 02.09.2013 року №471/2013 та ін.
- Постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1921 «Про затвердження Положення про військово-транспортний обов'язок», від 21 березня 2002 року №352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», від 3 червня 2013 року №389 «Про затвердження Положення про військові комісаріати» та ін.
- розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрації з цих питань.
Всі заходи, передбачені цією Програмою, спрямовані на формування у молоді почуття гордості до героїчного минулого України, зацікавленості до історії Українського війська, зброї, техніки. Також, даною програмою забезпечується правове регулювання питань військового обов'язку і військової служби, повноваження органів військового управління, взаємодії військових комісаріатів з органами місцевого самоврядування, фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку, підтримки військовослужбовців та їх сімей.

3. Визначення проблем, на розв'язання яких призначена Програма
В умовах розбудови України як суверенної держави перед нашим суспільством стоїть складне і відповідальне завдання виховати високоморальне, національно свідоме підростаюче покоління, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів прогресивних національних традицій.


Основою духовного життя людини, її прагнення до волі та процвітання України - є патріотизм. Він становить складову частину національного світогляду і поведінки людини у її ставленні до рідного народу, до інших націй і народів. Патріотизм учнівської молоді має ґрунтуватися на історико-культурних традиціях народу, знанні його героїчного минулого. Найсуттєвішим у військово-патріотичному вихованні є пробудження духовності на національних, загальнокультурних, фахових засадах.
Програма направлена на розв'язання таких проблем:
- формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України;
- підвищення престижу строкової військової служби та військової служби за контрактом;
- здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальнізаклади і проходження військової служби за контрактом;
- організацію та проведення призову громадян на строкову військову службу, вчасне прибуття призовників на районну призовну комісію та на обласний збірний пункт м. Київ.
- проявне байдужості та підтриманн япостійного контакту з військовослужбовцями та їх сім'ями.
Вирішенню завдань Програми сприятимуть заходи, спрямовані на:
- вдосконалення планової, організаційної, фінансово-економічної та інших видів діяльності військових комісаріатів;
- удосконалення системи відбору, професійної підготовки та порядку проходження строково ївійськової служби;
- створення сучасного механізму підготовки та системи критеріїв для визначення придатності громадян України до військової служби за станом здоров'я, фізичним розвитком, рівнем освіти та моральними і психологічними якостями;
- вдосконалення патріотично – виховної роботи серед молоді, забезпечення її належної організації в навчальних закладах селища, на підприємствах, в організаціях та за місцем проживання;
-впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують автоматизацію процесу обліку людських та транспортних ресурсів, рекламну та агітаційно-пропагандистську діяльність щодо проходження військової служби;
- якісну підготовку громадян до військової служби та своєчасного проведення приписки і призову, організацію ведення військового обліку та військово-патріотичного виховання молоді;
- організація заходів з мобілізаційної підготовки, виконання та контроль за їх здійсненням в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях району.
- консультування та сприяння у вирішенні соціально-побутових проблем військовослужбовців та їх сімей.

4. Завданнями Програми є:


1. Організація та забезпечення на території села військового обліку і підготовки громадян до військової служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпечення роботи районної призовної комісії та проведення призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації.
2. Забезпечення реалізації права громадян на соціально - економічний тасоціально-правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в АТО, в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на території держави та інших країн.
3. Сприяння у вирішенні питання щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності (за межами населених пунктів) та комунальної власності(в межах населених пунктів) для військовослужбовців – учасників антитерористичної операції та членів родин загиблих військовослужбовців.
4. Забезпечення здійснення інших повноважень в галузі обороно-мобілізаційної роботи, передбачених законодавством.

5. Очікувані результати реалізації програми


Реалізація цільової програми фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення в с.Микуличі сприятиме:
- формуванню у молоді високої патріотичної свідомості національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України, поліпшенню організацію та проведення призову громадян на строкову військову службу, вчасне прибуття призовників на районну призовну комісію та на обласний збірний пункт м.Київ;
- забезпеченню своєчасної часткової мобілізації;
- підтриманню системи управління району у готовності до роботи в умовах переведення військ на воєнний режим;
- забезпеченню своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;
- виділенню (тимчасово) будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, наданню послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів;
- підготовці органів державної влади та місцевого самоврядування до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;
- виконанню мобілізаційних завдань підприємствами, установами, організаціями району у повному обсязі та у встановлені терміни;
- забезпеченню створення матеріально-технічного резерву;
- здійсненню заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов'язаної з порушенням нормальних умов життя населення;
- ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;
- проведенню невідкладних відновних робіт;
- наданню постраждалим мобілізованим громадянам та членам їх сімей допомоги для забезпечення їх життєдіяльності;
- розгортанню та утриманню тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих громадян.

6. Фінансове забезпечення програми


Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету сільської ради, та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 72 000 (сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок . )

Кошторис витрат на виконання реалізації заходів програми
щодо виконання Законів України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
в селі Микуличі на 2020 рік

Показники Всього, грн.
Автотранспортні послуги (оповіщення призовників та військовозобов'язаних для проходження медичних комісій в Бородянському РВК, відправка призовників на ОЗП м.Київ для проходження медичної комісії та відправки до ЗСУ) 60 000
Виготовлення та розміщення типографської продукції для проведення якісного призову, мобілізації та агітації для проходження військової служби за контрактом 6 000
Придбання канцтоварів для проведення якісного призову, мобілізації та агітації для проходження військової служби 6000

Сільський голова                                                    П.П.Перевозник

 

Left Position
Місцеві посилання

hram

 

zosh

 

Урядові посилання

 

Вгору