Про затвердження Програми по благоустрою, озелененню , поліпшення стану довкілля села Микуличі на 2020рік

Микулицька сільська рада
Бородянського району Київської області

РІШЕННЯ
Тридцять третьої сесії сьомого скликання
від 16 грудня 2019 року № 33 -УІІ

Про затвердження Програми по благоустрою, озелененню ,
поліпшення стану довкілля села Микуличі
на 2020рік

Відповідно до законів України « Про благоустрій населених пунктів « від 06.09.2005року та врахувавши рекомендації комісії з питань планування бюджету ,фінансів і цін, соціально-економічного розвитку, підприємства, торгівлі ,регіонального розвитку інвестицій та земельних відносин,лісового та водного господарства, керуючись ст.26 п.44 Законом України " Про місцеве самоврядування в Україні " сесія Микулицької сільської ради В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму по благоустрою, озелененню , поліпшення стану довкілля села Микуличі на 2020рік . ( далі – Програма) згідно з додатків.
2.Дане рішення набуває чинності з дати офіційного оприлюднення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Перевозника П.П.

Сільський голова                                                      П.П.Перевозник

с. Микуличі
№ -33-УІІ
від 16.12.2019р.

Додаток 1
До рішення 33 сесії 7 скликання
Микулицької сільської ради
від 16.12.2019року

.

ПРОГРАМА
по благоустрою, озелененню , поліпшення стану довкілля
села Микуличі на 2020 рік

село Микуличі
2020 рік

Загальні положення
Програма по благоустрою, озелененню, поліпшенню стану довкілля села Микуличі на 2020 рік (далі – Програма) розроблена на виконання вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів України".
Благоустрій села – комплекс робіт з розчищення, озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових заходів з покращення мікроклімату, що здійснюються з метою раціонального використання території села, належного утримання, створення умов сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
Заходи з благоустрою села - це роботи щодо відновлення, належного утримання території села, організації упорядкування об'єктів благоустрою.
Мета програми
Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства відповідно до його функціонального призначення, очищення та озеленення територій, виконання зобов'язань по розрахунках зі споживачами, виплати заробітної плати, поліпшення екологічного і санітарного стану та естетичного вигляду села, впорядкування кладовищ.
Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є проведення ряду заходів, робіт по благоустрою населеного пункту та навколишньої території:
1. Організація робіт з прибирання всіх вулиць в селі Микуличі від сміття ;
2. Організація робіт з прибирання стихійних сміттєзвалищ;
3. Обслуговування мереж вуличного освітлення ;
4. Висадка та догляд за зеленими насадженнями;
5. Утримання в належному стані парку «Слави»;
6. Утримання в належному стані стадіону;
7. Утримання в належному стані трьох дитячих майданчиків;
8. Проведення робіт для косіння трави в парку «Слави» , стадіону, трьох кладовищ та прилеглої території сільської ради ;
9.Обслуговувати послуг з відео спостереження ,яке встановлене
в селі Микуличі.

Фінансова забезпеченість Програми

Фінансування заходів із благоустрою може здійснюватись за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству .
Розпорядником коштів на виконання Програми є Микулицька сільська рада.
Обсяги фінансування Програми на 2020рік становить 794700,00грн згідно (Додаток № 1), але протягом року сума може бути скорегована.

Очікувальні результати виконання Програми

Виконання Програми дозволить:

1.Забезпечити підтримку належного естетичного та санітарного стану села.
2. Забезпечити належне утримання об'єктів благоустрою.
3. На виконання вимог законодавства забезпечити недопущення заборгованості з оплати праці та енергоносіїв.

Сільський голова П.П.Перевозник

Додаток № 2 до рішення
33-сесії 7- скликання
Микулицької сільської ради
від 16.12.2019 року

Обсяг фінансування
програми по благоустрою, озелененню , поліпшення
стану довкілля села Микуличі
на 2020рікз/п Найменування заходу Термін виконання Орієнтована вартість, грн..

1 Виплата заробітної плати з нарахуванням прибиральнику по благоустрою 2020 рік 35400
2 Придбання книжок для оплати за сміття 2020 рік 1000
3 Придбання господарських товарів 2020 рік 12000
4 Придбання банерів на сцену в парк Слави 2020 рік 10000
5 Косіння трави на новому кладовищі 2020 рік 12000
6 Косіння трави на стадіонні 2020 рік 12000
7 Придбання талонів для сміття 2020 рік 22800
8 Виплата за прибирання території , а саме всіх вулиць від сміття 2020рік 126000
9. Послуги банку 2020 рік 200
10 Обслуговування зовнішнього освітлення 2020 рік 48000
11 Обслуговування відеоспостереження 2020 рік 27000
12 Прибирання стихійних сміттєзвалищ 2020 рік 50000
13 Ремонт сцени в парку Слави 2020 рік 30000
14 Оплата електроенергії 2020 рік 176800
15 Оплата пеня по електроенергії 2020 рік 500

Сільський голова                                                                                                                                          П.П.Перевозник

Left Position
Місцеві посилання

hram

 

zosh

 

Урядові посилання

 

Вгору